Mest: Onmisbare organische voedingsbron

Mesttransport, -aanwending, -handel en -verwerking is een specialisme, dat behoeft verder geen uitleg. De kennis waarover de Van Kuijk Groep beschikt,  past binnen de uitdagende mestvraagstukken waar de landbouw mee te maken heeft en nog krijgt. We wenden mest aan met een vijfwielig moerasvoertuig en een sleepslangtrekker met eigen pompwagen unit. We rijden vaste mest uit met breedstrooiers voorzien van een weegsysteem. Met een spaakwielbemester injecteren we vloeibare kunstmest op gras en graan. Dit alles gebeurd met materieel voorzien van GPS.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op om u professioneel te laten adviseren.