Mestverwerking de Kempen

Mestverwerking De Kempen is onderdeel van de Van Kuijk Groep en produceert een organische droge meststof en een fosfaatloos kunstmestconcentraat die onder gebruiksruimte van kunstmest gerekend mag worden. De droge meststof is gehygiëniseerd en dus exportwaardig.

Door een combinatie van drogen en hygiëniseren van organische droge meststof wordt deze meststof geëxporteerd naar fosfaatarme landbouwgebieden buiten Nederland. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eisen van de toekomstige mestwetgeving. Een deel van de fosfaat uit dierlijke mest moet buiten de Nederlandse landbouw afgezet worden om zo de fosfaatbelasting in de Nederlandse landbouw te verlagen.

De veehouders die hier mest aan leveren kunnen spreken van een gegarandeerde mestafname. Hiermee dragen ze bij aan een duurzame mestverwerking die past binnen het nederlandse mestbeleid. Mestverwerking de Kempen BV betrekt de dierlijke mest uit haar directe omgeving. Jaarlijks verwerken we hier 100.000 ton mest.

Mestverwerking de Kempen
Den Bijert 1
5513NM Wintelre
T: 0411 – 64 3588
E: vakutrans@vankuijkbv.nl

Of vul het contactformulier in!

Een indruk