Wetten en regels mestverwerkingsplicht meer over mesttransport- en verwerking

Zo kunnen wij u helpen

Als agrarisch ondernemer moet u zich houden aan regels op het gebied van mest. Deze regels hebben te maken met:

  • Gebruiksruimte en gebruiksnormen: de hoeveelheden stikstof en fosfaat uit alle meststoffen die u mag toepassen.
  • Gebruik en uitrijden meststoffen: de manier waarop u mest toepast en de uitrijdperioden waarin dat mag.
  • Import, export en opslag meststoffen: de voorwaarden waaronder u dierlijke mest mag vervoeren en opslaan.
  • Productie van meststoffen: u mag niet meer mest produceren dan u op eigen grond en via vaste contracten kwijt kunt. Doet u dat toch? Dan moet u het overschot laten verwerken (mestverwerkingsplicht). Dat kunt u doen met een overeenkomst met een mestverwerker en/of een mestbewerker.

Monsters vaste mest alleen door erkend bedrijf

Vervoerders mogen per 1 oktober 2017 geen vaste monsters meer nemen van mest uit dikke fractie. Alleen onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde organisatie mogen dit straks. Het bedrijf moet erkend zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Meer informatie over de mestverwerkingsplicht leest u hier: Wetten en regels van het RVO