CO² prestatieladder & Van Kuijk Groep B.V.

Over de CO² prestatieladder...

Uitleg

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het instrument is met name gericht op energiebesparing, het efficiënt gebruik van duurzame materialen en het gebruik van duurzame energie.

Het instrument wordt veel gebruikt door overheidsorganisaties en bedrijven als middel met toepassingsmogelijkheden om duurzaamheid in aanbestedingstrajecten te bevorderen. Het initiatief is ontstaan in Nederland maar begint zich uit te breiden naar andere landen.

Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden beloond. Hoe hoger de score op de ladder levert namelijk een concreet voordeel op in het aanbestedingsproces in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs.

De CO-prestatieladder onderkent vijf niveaus van “volwassenheid”. De onderneming kan een hoger niveau bereiken door verbeteringen door te voeren in bestaande processen, door innovaties in technologieën en methoden.

Inzicht

Van Kuijk Groep heeft haar prestaties op de CO2-prestatieladder inzichtelijk gemaakt, door al haar energiestromen als brandstoffen en elektriciteit te inventariseren.