CO² prestatieladder & Van Kuijk Groep B.V.

Over de CO² prestatieladder...

Uitleg

De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het instrument is met name gericht op energiebesparing, het efficiënt gebruik van duurzame materialen en het gebruik van duurzame energie.

Het instrument wordt veel gebruikt door overheidsorganisaties en bedrijven als middel met toepassingsmogelijkheden om duurzaamheid in aanbestedingstrajecten te bevorderen. Het initiatief is ontstaan in Nederland maar begint zich uit te breiden naar andere landen.

Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden beloond. Hoe hoger de score op de ladder levert namelijk een concreet voordeel op in het aanbestedingsproces in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs.

De CO-prestatieladder onderkent vijf niveaus van “volwassenheid”. De onderneming kan een hoger niveau bereiken door verbeteringen door te voeren in bestaande processen, door innovaties in technologieën en methoden.

Inzicht

Van Kuijk Groep heeft haar prestaties op de CO2-prestatieladder inzichtelijk gemaakt, door al haar energiestromen als brandstoffen en elektriciteit te inventariseren.

Reductie

Van Kuijk Groep heeft haar grootste energiestromen inzichtelijk gemaakt en op basis hiervan doelstellingen geformuleerd tot efficiënter gebruik en reductie. De maatregelen en CO2 reductiedoelstellingen staan beschreven in het maatregelen pakket van het SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen).
Zie website van SKAO via de volgende link: https://www.skao.nl/

Op gepaste tijden wordt er informatie verstrekt over de doelstellingen en de voortgang.

Transparantie

Van Kuijk Groep is transparant in haar communicatie naar alle stakeholders.
Wanneer op een project gunningsvoordeel verkregen is, communiceren wij op deze plaats structureel over de CO2-footprint.

Participatie

Van Kuijk Groep participeert in een sector initiatief van onze branchevereniging Cumela op het gebied van CO2-reductie.