Spaakwielbemesten
Méér opbrengst, dankzij efficiëntere aanwending kunstmest op grasland en graanpercelen.      

Spaakwielbemesten

Het leveren en aanbrengen van vloeibaar, stikstofhoudende meststoffen en zwavel met een spaakwielbemester is een doorslaand en blijvend succes. Boeren zijn enthousiast. Ze telen meer gras bij een gelijke mestgift én met minder kosten en arbeid. Een gedachte die past in de Nederlandse landbouw. Doordat Loonbedrijf Van Kuijk al meerdere jaren met deze 12 meter brede capaciteitsmachine werkt hebben we met deze manier van bemesten goede ervaringen en behaalde resultaten.

* Gehele perceel optimaal bemest, ook de buitenronde.

* Meststof direct bij de wortel, dus snelle opname.

* Kan toegediend worden in een groeiend gewas zonder verbranding.

* Precisiebemesting op basis van GPS.

* Lage druk op perceel met bandendruksysteem en goede verdeling.

* Door verschillende vormen stikstof vrijwel geen uitspoeling,  egale    groei van gewas en snelle hergroei volgende snede.

* Eventuele toevoeging Selenium – Cobalt of Sporenmix.

* Prima prijs / kwaliteit verhouding.

 

Info: 06-26202704  / arie@vankuijkbv.nl